Seminarier

Avropadagen

Planerad till 2017-04-28

Introduktion avrop för nybörjare

Planerad till 2017-05-05

Seminarium om nya IT-ramavtal

Planerad till 2017-05-15

Frukostseminarium om ändringar i avropade kontrakt

Planerad till 2017-05-18

Leverantörsdag inom IT och telekom

Planerad till 2017-05-19

Informationsseminarium om fordonsförhyrning, resebyråtjänster och stora konferenser

Planerad till 2017-05-23

Frukostseminarium om kravställning vid avrop

Planerad till 2017-06-02

Informationsseminarium om förstudie Programvaror och tjänster

Planerad till 2017-06-12