Seminarier

Frukostseminarium om kravställning vid avrop

Planerad till 2017-06-02

Informationsseminarium om förstudie Programvaror och tjänster

Planerad till 2017-06-12