Inbjudan till Reseinfodagen

Datum:
Sista datum för anmälan:
Aktivitet:
Reseinfodagen den 7 september 2015
Plats:
Norra Latin, Barnhusgatan 7 B
Status:


Inbjudan ReseinfodagenInbjudan till Reseinfodagen den 7 september

Välkommen att anmäla dig till vår årliga reseinfodag. Programmet vänder sig till Travel Managers och anställda på myndigheter som hanterar frågor inom ramavtalen för resor och boende och till våra ramavtalsleverantörer på reseområdet.

Dagen inleds gemensamt klockan 8.30 – 9.00 med registrering, fika och leverantörsutställning. Här finns möjligheter för myndigheter och leverantörer att mötas, informera och ställa frågor.

Fram till lunch är programmet inriktat på information till myndigheterna. Under kaffepauser och efter den gemensamma lunchen erbjuds möjligheten att åter besöka leverantörsutställningen.

Eftermiddagens program från klockan 13.30 till ca klockan 17.00 riktar sig till ramavtalsleverantörerna.

Dagens program för avropande myndigheter

08.30 – 09.00                  

Registrering med kaffe/smörgås/yoghurt, samt leverantörsutställning

09.00 – 09.30                   

Information från Kammarkollegiet

09.30 – 10.00                    

Information om ramavtal samt frågor & svar

10.00 – 10.20                     

Kaffepaus

10.20 – 12.00                     

Information om ramavtal samt frågor & svar

12.00 – 12.45                     

Gemensam lunch och kaffe

12.45 – 13.30                     

Besök på leverantörsutställningar

 

Dagens program för ramavtalsleverantörer

08.30 – 09.00                    

Registrering med kaffe/smörgås/yoghurt, samt leverantörsutställning

09.00 – 12.00                   

Vistelse i Green Room

12.00 – 12.45                     

Gemensam lunch och kaffe

12.45 – 13.30                     

Myndigheterna besöker leverantörsutställningen

13.30 – 14.00                     

Information från Kammarkollegiet

14.00 – 15.00                     

Nya upphandlingsdirektiv 

15.00 – 15.20                     

Kaffepaus

15.20 – 17.00                    

Information om ramavtalen samt frågor & svar

 

När och var?

Seminariet äger rum måndagen den 7 september, klockan 08.30 – 13.30 för myndigheter, respektive klockan 08.30 – 09:00 / 12.00 – 17.00 för ramavtalsleverantörer på Norra Latin, Barnhusgatan 7 B i Stockholm. 

Anmälan

Skriv gärna ner vilka frågor du vill få belysta under dagen när du gör din anmälan. Detta hjälper oss att utforma ett relevant program.

Sista anmälningsdag är den 31 augusti på avropa.se. Anmäl samtidigt eventuellt behov av specialkost.

Seminariet är kostnadsfritt och antalet platser är begränsat. Anmäl förhinder senast tisdag den 1 september. Tyvärr måste vi debitera dig om du uteblir från seminariet.

Kontakta oss vid frågor:

Ingela Mildton Patzelt, ramavtalsansvarig, 08-700 07 41, ingela.mildton-patzell@kammarkollegiet.se.

Sandra Lukins, ramavtalsansvarig, 08-700 06 86, sandra.lukins@kammarkollegiet.se

Ramavtalsservice, 08-700 07 70, ramavtalsservice@kammarkollegiet.se

 

Välkommen!