Andra statliga ramavtal

Ekonomistyrningsverket (ESV) upphandlar statliga ramavtal för administrativa system och tillhörande tjänster: www.esv.se.

Riksgälden upphandlar statliga ramavtal för betaltjänster: www.riksgalden.se.