Innovation

För Statens inköpscentral är det viktigt att främja innovation och området hanteras därmed som ett fokusområde. Det innebär att frågan får en särskild belysning och att vi genomför en förstudie av ett nytt ramavtalsområde.

Förstudien är inriktad på en ramavtalsupphandling av så kallade innovationsmäklare som utformas så att avropande myndigheter erhåller information, stödjande tjänster och möjlighet att anskaffa en mångfald av projektleveranser som bl.a. stödjer verksamhetsutveckling i samverkan med t.ex. verifierad innovativ teknik.

Målsättning för arbetet är myndigheterna, via ett nytt ramavtal av innovationsmäklare, ska kunna avropa innovativa IT-baserade lösningar som ökar kvalitet och/eller effektivitet inom offentlig sektor och bidra till de effekter som offentlig sektor önskar uppnå. Fokus ska ligga på modernisering av offentlig sektor och stödja möjligheterna för avropande myndigheter att starta s.k. pilotprojekt och även ”skala upp” dessa.

Vill du veta mer kan du läsa vårt underlag inför fortsatt förstudie Upphandling av innovationer eller på förstudiesidan för Innovation.

Vid frågor om vårt arbete med innovation, var vänlig kontakta Fredrik Engvall.