Entrémattor

Fas: Förstudie

Startdatum: november 2017

Slutdatum: februari 2018

Om förstudien

Statens inköpscentral har inlett en förstudie som ska resultera i en upphandling av entrémattor i ett dynamiskt inköpssystem (DIS). Idag finns inget ramavtal för entrémattor och förstudien ska bland annat klargöra omfattning, inriktning, utformning och upplägg av en kommande upphandling inom området.


Den kommande upphandlingen i ett dynamiskt inköpssystem är ett pilotprojekt som bland annat syftar till att ge praktisk erfarenhet av hur dynamiska inköpssystem fungerar. Vår bedömning är att ett dynamiskt inköpssystem kan innebära fördelar genom att skapa mer flexibilitet i jämförelse med ett traditionellt ramavtal. Ett dynamiskt inköpssystem kan också användas av andra avropande myndigheter än de som deltog i den ursprungliga upphandlingen.

Vi på Statens inköpscentral vill gärna ha er hjälp med att genomföra en så bra förstudie som möjligt. Om du som avropare på myndighet, eller du som leverantör, vill bidra med dina synpunkter inför kommande upphandling är du väldigt välkommen att höra av dig!

 

Vad innebär ett dynamiskt inköpssystem (DIS)?

DIS är en helt elektronisk process i två huvudsteg.

  • I det första steget inrättas systemet och leverantörer börjar ansöka om att delta, detta kan sedan ske löpande. Alla leverantörer som uppfyller kvalificeringskraven ska godkännas, vilket innebär att antalet inte kan begränsas.
  • I det andra steget sker tilldelning av kontrakt och inför detta ska alla leverantörer som godkänts som deltagare i systemet bjudas in att lämna anbud på de specifika kontrakten. Steg två kan jämföras med avrop genom förnyad konkurrensutsättning där tilldelningskriterierna även får preciseras av avropande myndigheter.

Läs mer om dynamiska inköpssystem:

Välkommen att kontakta Elin Olsson vid frågor eller synpunkter.