Hygien- och städprodukter

Fas: Förstudie

Startdatum: april 2017

Slutdatum: september 2017

Om förstudien

Förstudien ska beskriva nuläge och erfarenheter av användningen av de löpande ramavtalen inom det aktuella ramavtalsområdet. Förstudien ska vidare klargöra omfattning, inriktning, utformning och upplägg av en eventuellt kommande upphandling inom området.

Förstudien omfattar följande produktgrupper:

  • Servering
  • Handskar och skydd
  • Hygienpapper och torkpapper
  • Påsar, säckar och källsortering
  • Rengöring och redskap
  • Städmaskiner med sladd

Vi på Statens inköpscentral vill gärna ha er hjälp med att genomföra en så bra förstudie som möjligt. Om du som användare av ramavtalen på avropande myndighet, eller du som leverantör, vill bidra med dina synpunkter inför eventuell kommande upphandling är du välkommen att höra av dig!