IT-konsulttjänster

Fas: Förstudie

Startdatum: november 2016

Slutdatum: mars 2017

Om förstudien

Statens inköpscentral har påbörjat en förstudie inom ramavtalsområde IT-konsulttjänster. Förstudien ska undersöka nuläge, erfarenheter och användningen av de löpande ramavtalen inom det aktuella ramavtalsområdet. Förstudien omfattar även att undersöka myndigheternas behov, marknadens utveckling samt klargöra omfattning och inriktning inför eventuella nya upphandlingar inom ramavtalsområdet.

Idag finns fem statliga regionala ramavtal avseende IT-konsulttjänster Resurskonsulter. Om befintliga optioner kommer att utnyttjas fullt ut för de samtliga fem ramavtalen skulle dessa löpa längst t.o.m. 31 september 2019. Statens inköpscentral har tidigare haft ramavtal för uppdragskonsulttjänster. Frågan om uppdragskonsulttjänster på något vis ska omfattas av nästa upphandling av IT-konsulttjänster ska också prövas i förstudien.

Avropsberättigade för detta ramavtalsområde omfattar endast statliga myndigheter under regeringen.