Programvaror och tjänster

Fas: Förstudie

Startdatum: februari 2017

Slutdatum: juni 2017

Om förstudien

Statens inköpscentral har påbörjat en förstudie inom ramavtalsområdet Programvaror och tjänster. Förstudien ska vara klar senast 20 juni 2017.

I förstudien ska omfattning och inriktning för kommande upphandling inom området undersökas och analyseras. Nuvarande avtal Systemutveckling gäller längst t.o.m. 2019-04-30, Grundläggande it och Kontorsstöd längst t.o.m. 2019-05-31 samt Informationsförsörjning längst t.o.m. 2019-11-30.

Hjälp oss att göra bättre ramavtal

För att kunna göra bättre ramavtal är förstudiearbetet viktigt. I förstudien kartlägger vi de avropande organisationernas behov, synpunkter och erfarenheter samt marknadens utbud. Referensgruppsarbete och enkätundersökningar är en viktig del i detta arbete.

Anmäl medverkan till vår referensgrupp för avropande myndigheter

För att få sakkunskap och erfarenhet om den vara/tjänst som kan komma att upphandlas är referensgruppens arbete viktigt. Referensgruppen utgörs av representanter från avropande myndigheter. Referensgruppen agerar bollplank och ger oss förutsättningar att utforma en så bra upphandling som möjligt genom att komma med synpunkter och redovisa sitt behov av varor och tjänster. Anmäl gärna intresse att delta i referensgruppen så kontaktar vi er.

Skicka e-post med dina synpunkter till kontaktpersonen

Du kan även skicka dina synpunkter direkt till kontaktpersonen via e-post.
Daniel Melin