Managementtjänster

Fas: Förstudie

Startdatum: februari 2018

Slutdatum: augusti 2018

Statens inköpscentral har inlett en förstudie som ska resultera i en eventuellt kommande upphandling av managementtjänster. Förstudien ska bland annat klargöra omfattning, inriktning, utformning och upplägg av en upphandling inom området.

Vi på Statens inköpscentral vill gärna ha er hjälp med att genomföra en så bra förstudie som möjligt. Om du som avropare på myndighet vill bidra med dina synpunkter inför kommande upphandling är du väldigt välkommen att höra av dig!

Välkommen att kontakta projektledare Åsa Fröding vid frågor eller synpunkter.

Hjälp oss att göra bättre ramavtal

För att kunna göra bättre ramavtal är förstudiearbetet viktigt. I förstudien kartlägger vi de avropande organisationernas behov, synpunkter och erfarenheter samt marknadens utbud. Referensgruppsarbete och enkätundersökningar är en viktig del i detta arbete.

Anmäl medverkan till vår referensgrupp för avropande myndigheter

För att få sakkunskap och erfarenhet om den vara/tjänst som kan komma att upphandlas är referensgruppens arbete viktigt. Referensgruppen utgörs av representanter från avropande myndigheter. Referensgruppen agerar bollplank och ger oss förutsättningar att utforma en så bra upphandling som möjligt genom att komma med synpunkter och redovisa sitt behov av varor och tjänster. Anmäl gärna intresse att delta i referensgruppen så kontaktar vi er.

Delta i vår enkätundersökning

Genom att svara på aktuell enkät bidrar du med värdefull information till förstudien.