Medieförmedling

Fas: Förstudie

Startdatum: januari 2017

Slutdatum: maj 2017

Om förstudien

Det befintliga avtalet löper till och 2017-05-31 med en maximal förlängningsoption t.o.m. 2018-05-31.

Förstudien ska beskriva nuläge och erfarenheter av användningen av de löpande ramavtalen inom det aktuella ramavtalsområdet. Förstudien ska vidare klargöra omfattning, inriktning, utformning och upplägg av en eventuellt kommande upphandling inom området.

Vi på Statens inköpscentral vill gärna ha er hjälp med att genomföra en så bra förstudie som möjligt. Om du som användare av ramavtalen på avropande myndighet, eller du som leverantör, vill bidra med dina synpunkter inför eventuell kommande upphandling är du välkommen att höra av dig!