Medieförmedlingstjänster

Detta område är indelat i Platsannonser och Kungörelser i print och digitalt, Informations-/ Annonskampanjer och Annonseringsverktyg.
Ramavtalen omfattas inte av tryckeritjänster, reklamtjänster eller tjänster som rör PR och kommunikation. Inte heller distribution av direktmarknadsföring eller direktreklam omfattas av dessa ramavtal.

  • Annonseringsverktyg

    Detta ramavtalsområde är avsett för avropande organisationer som vill skapa sin annons som förmedlas via ett annonseringsverktyg, som är webbaserat.

  • Informations-/Annonskampanjer

    Detta område är avsett för avropande organisaioner som önkar hjälp med att förmedla enstaka kampanjer eller leveransavtal över en längre tid. Möjlighet finns till rådgivning.

  • Platsannonser och Kungörelser i print och digitalt

    Detta område är avsett för avropande organisationer som vill använda sig av en mediebyrå för att skapa och förmedla sina kungörelser eller platsannonser i print eller digitalt. Möjlighet finns till rådgivning.