Personaluthyrning

Här finns ramavtal gällande personaluthyrning inom yrkesområdena kontorsadministration, ekonomi och personal samt IT. För detta ramavtalsområde gäller en kombination av fast rangordning och förnyad konkurrensutsättning. Vid avrop som omfattar uppdrag upp till och med 500 timmar per yrkesområde och region ska avrop ske genom rangordnat förfarande. Avrop för uppdrag som överstiger 500 timmar per yrkesområde och region sker genom förnyad konkurrensutsättning. Avropsförfrågan ställs då till samtliga leverantörer.