Tolkförmedlingstjänster

Här finns ramavtal gällande Tolkförmedlingstjänster.

  • Tolkförmedlingstjänster

    Detta ramavtalsområde omfattar tillhållande och förmedling av tolkar för utförande av uppdrag avseende kontakttolkning och telefontolkning till Kund samt övriga åtaganden som ingår i Ramavtalet. Inom begreppet kontakttolkning innefattas även videotolkning....