Tolkförmedlingstjänster

Avtalsperiod: 2013-11-01 - 2017-10-31 Förlängningsoption max t.o.m: 2017-10-31

Detta ramavtalsområde omfattar tillhållande och förmedling av tolkar för utförande av uppdrag avseende kontakttolkning och telefontolkning till Kund samt övriga åtaganden som ingår i Ramavtalet. Inom begreppet kontakttolkning innefattas även videotolkning och tolkning via webb.

Ramavtalet omfattar inte konferenstolkning och teckenspråktolkning.

Läs mer

För att välja län klicka nedan.