Bevakningstjänster

Här finns ramavtal gällande bevakningstjänster.

  • Bevakningstjänster

    Ramavtalsområdet omfattar stationär och ronderande bevakning, ordningsvakter, larmutryckning, larmcentraltjänster och arbetsledare. Vidare går det att avropa tilläggstjänsterna skyddsvakter, personskydd, mobila larm, utbildning och rådgivning, automatiska....