Säker förvaring

 • Brandskyddsklassad förvaring

  Detta delområde omfattar brandskyddsklassade förvaringsenheter. Skåpen har ingen stöldskyddsklassning. Skåpen finns i olika brandklasser där 120 är den brandklass som har störst skydd. Endast varor i leverantörernas produktlistor får avropas. Kundanpassade....

 • Elektroniska nyckel- och förvaringssystem

  Detta delområde omfattar alla typer av förvaringssystem där inloggning sker för att nå behörighetsstyrda vapen, föremål eller nycklar. Fullständig registrering/loggning sker i systemen. Konfigurering av behörighet sköts av administratör. Endast varor i leverantörernas....

 • Förvaring av brandfarliga och explosiva varor

  Detta delområde omfattar skåp för förvaring av brandfarliga och explosiva varor som t.ex. vätskor och gasol. Skåpen är brandskyddsklassade Endast varor i leverantörernas produktlistor får avropas. Kundanpassade varor, produktnära tjänster och tillbehör går....

 • Skydd- och säkerhetsmontrar för utställning

  Detta delområde omfattar alla typer av stöld- och inbrottsskyddade montrar för utställning och muséer. Endast varor i leverantörernas produktlistor får avropas. Kundanpassade varor, produktnära tjänster och tillbehör går att avropa.

 • Stöldskyddsklassad förvaring

  Detta delområde omfattar stöldskyddsklassade och inbrottsskyddade förvaringsenheter. Värdeskåp har olika gradeklassningar (från O till VII) där grade VII har starkast stöldskydd. Endast varor i leverantörernas produktlistor får avropas. Kundanpassade varor,....

 • Valvrum och valvdörrar

  Detta delområde omfattar stöldskyddsklassade och inbrottsskyddade valvdörrar , containrar och valvmoduler. Varorna har olika gradeklassningar (från O till VII) där grade VII har starkast stöldskydd. Endast varor i leverantörernas produktlistor får avropas.....