Säkerhetsteknik, säkerhetssystem - Region Syd - Skåne, Blekinge, Kronoberg, Kalmar, Jönköping

Avtalsperiod: 2015-05-20 - 2017-05-19 Förlängningsoption max t.o.m: 2019-05-19

Detta delområde omfattar bland annat produktområden som inbrottslarm, brandlarm, CCTV och passerkontrollsystem, inkl. leverans, installation, service etc. Tilläggstjänster som kan offereras är t.ex. integrerade systemlösningar, lås och låssystem, galler och grindar samt fjärrtjänster som bl.a. driftövervakning och kamerarondering. Avrop sker per region (om uppdraget är begränsat till en region) eller rikstäckande (om uppdraget avser fler än en region) genom förnyad konkurrensutsättning.

Läs gärna vägledningen innan du avropar. Du hittar den under Gemensamma dokument.

Läs mer

För att välja region eller rikstäckande klicka nedan

Förnyad konkurrensutsättning Avropsrutinen för detta ramavtal är en förnyad konkurrensutsättning. Detta innebär att du ska fråga alla leverantörer inom aktuellt område.

Skicka avropsförfrågan till alla leverantörer
  • Namn Senast uppdaterad

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regeringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: http://www.myndighetsregistret.scb.se/

Organisationer som deltar via bekräftelse

Namn Typ av organisation
Riksdagens ombudsmän

Riksdag

Riksdagsförvaltningen

Riksdag

Riksrevisionen

Riksdag

Sveriges Riksbank

Riksdag

Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag

Statligt bolag

Specialfastigheter Sverige Aktiebolag

Statligt bolag

Hjälpmedelsinstitutet

Stiftelser

Nordiska museet

Stiftelser

Norrlandsfonden

Stiftelser

Riksteatern

Stiftelser

Stiftelsen Dansens Hus

Stiftelser

Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling

Stiftelser

Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning

Stiftelser

Stiftelsen för strategisk forskning

Stiftelser

Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna

Stiftelser

Stiftelsen Högskolan i Jönköping

Stiftelser

Stiftelsen Röda korshemmet

Stiftelser

Stiftelsen Skansen

Stiftelser

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet

Stiftelser

StiftelsenTekniska museet

Stiftelser

Svenska Filminstitutet

Stiftelser

Sveriges Civilförsvarsförbund

Stiftelser