Telefoni och datakommunikation

Här finns ramavtal gällande datakommunikation, nätverk och fast- och mobil telefoni, telefoniprodukter och tillbehör samt transmissionstjänster.

 • Fasta och mobila operatörst- och transmissionstjänster

  Detta ramavtalsområde omfattar tjänster (abonnemang) för fast, mobil telefoni och datakommunikation.

 • Kommunikation som tjänst

  Detta ramavtalsområde omfattar paketerade tjänster för data och telekommunikation. Ramavtalen är i första hand framtagna för myndigheter som efterfrågar funktionellt beskrivna tjänster från en leverantör som äger och driftar den plattform som upprätthåller....

 • Mobiltelefoner

  Detta ramavtalsområde omfattar mobiltelefoner och tillbehör med tillhörande tjänster.

 • Telefoniprodukter

  Detta ramavtalsområde omfattar hårdvara och programvara såsom exempelvis telefoner och tillbehör, abonnentväxlar, kontaktcenter, hänvisningssystem så väl som tillhörande tjänster, exempelvis installation, konfiguration, migrering, projektledning, systemadministration,....