Administrativa system (överfört från ESV jan 2018)

 • Beslutsstödssystem (BI-system)

  De statliga ramavtalen för Beslutsstödssystem (BI-system) omfattar system för beslutsstöd, planering och uppföljning i form av rapport- och analysverktyg och budgetverktyg. Ramavtalen är ett komplett åtagande för beslutsstödssystem (så kallade BI-system),....

 • E-handelstjänst fr.o.m. maj 2018

  ESV har tecknat ramavtal som gäller e-handelssystem som tjänst (E-handelstjänst) med CGI Sverige AB och Visma Commerce AB. CGI erbjuder systemet Raindance och Visma erbjuder Proceedo. Syftet med ramavtalen är att tillhandahålla moderna systemlösningar som....

 • Ekonomisystem som tjänst fr.o.m. maj 2018

  ESV har tecknat ramavtal för ekonomisystem som tjänst med CGI Sverige AB och Visma Enterprise AB. Ett av målen med upphandlingen har varit att upphandla moderna system som ger myndigheter ett långsiktigt stöd för att effektivisera sin verksamhet och....

 • Operatörstjänst för distribution av kundfaktura

  ESV har tecknat ramavtal med OpusCapita AB om en operatörstjänst för distribution av kundfakturor (Operatörstjänst kundfaktura). Ramavtalet kan avropas till och med den 15 mars 2020. Myndigheter ska kunna hantera inkommande och utgående fakturor elektroniskt.....

 • Personalsystem

  Ramavtalet för Personalsystem omfattar löne- och personaladministrativt stöd inklusive tillhörande tjänster. Systemet, Primula, uppfyller de lagar och förordningar som gäller för löne- och personaladministration i staten samt centrala löne-, förmåns- och pensionsavtal....

 • Skanningtjänst

  Ramavtalet för skanningtjänst omfattar skanning och tolkning av leverantörsfakturor. ESV har tecknat ramavtal med S4F Progress AB avseende skanningtjänster av leverantörsfakturor. Tolkning av leverantörsfakturorna görs utifrån en miniminivå eller en utökad....