Ekonomisystem som tjänst fr.o.m. maj 2018

Avtalsperiod: 2017-11-02 - 2020-11-01 Förlängningsoption max t.o.m: 2022-11-01

Statliga ramavtal för ekonomisystem som tjänst är tecknade med CGI Sverige AB och Visma Enterprise AB. Ramavtalen upphandlades av ESV men har sedan 2018-01-01 tagits över av Kammarkollegiet.

Ett av målen med upphandlingen har varit att upphandla moderna system som ger myndigheter ett långsiktigt stöd för att effektivisera sin verksamhet och utveckla styrningen.

CGI erbjuder ekonomisystemet Raindance som tjänst och från Visma är det tjänsten Visma.net som ingår i ramavtalen. Ramavtalen kommer att vara avropsbara från maj 2018 till som längst november 2022.

Dokument rörande ramavtalen samt mallar för avrop kommer att läggas ut löpande.

Presentationer från informationsmöte den 11 december 2017:
- ESV:s presentation
- CGI:s presentation
- Vismas presentation

Läs mer

Förnyad konkurrensutsättning Avropsrutinen för detta ramavtal är en förnyad konkurrensutsättning. Detta innebär att du ska fråga alla leverantörer inom aktuellt område.

  • Namn Senast uppdaterad

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regeringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: http://www.myndighetsregistret.scb.se/

Organisationer som deltar via bekräftelse

Namn
Akademiska Hus Aktiebolag
Nordiska museet
Norrlandsfonden
Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag
Riksdagens ombudsmän
Riksdagsförvaltningen
Riksrevisionen
Stiftelsen Dansens Hus
Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling
Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna
Svenska Filminstitutet
Sveriges Civilförsvarsförbund
Sveriges Riksbank