Administrativa system

 

 

 • Beslutsstödssystem (BI-system)

  De statliga ramavtalen för Beslutsstödssystem (BI-system) omfattar system för beslutsstöd, planering och uppföljning i form av Rapport- och analysverktyg och Budgetverktyg. Ramavtalen är ett komplett åtagande för beslutsstödssystem (så kallade BI-system),....

 • E-handelstjänst fr.o.m. maj 2018

  Ramavtalsområdet E-handelstjänst gäller beställnings-, leverans- som fakturahanteringsprocessen, det vill säga stöd för inköpsprocessen efter kontraktstilldelning. E-handelstjänsten uppdateras löpande med nya standarder inom området. Giltighetstid Ramavtalen....

 • Ekonomisystem som tjänst fr.o.m. maj 2018

  Statliga ramavtal för ekonomisystem som tjänst är tecknade med CGI Sverige AB och Visma Enterprise AB. Ramavtalen upphandlades av ESV men har sedan 2018-01-01 tagits över av Kammarkollegiet. Ett av målen med upphandlingen har varit att upphandla moderna system....

 • Operatörstjänst för distribution av kundfaktura

  Ramavtalsområdet gäller operatörstjänst för distribution av kundfakturor (Operatörstjänst kundfaktura). Det omfattar distribution av elektroniska kundfakturor via PEPPOL:s infrastruktur samt utskrift, kuvertering, frankering och distribution av pappersfakturor....

 • Personalsystem

  Ramavtalet för Personalsystem omfattar löne- och personaladministrativt stöd inklusive tillhörande tjänster. Systemet, Primula, uppfyller de lagar och förordningar som gäller för löne- och personaladministration i staten samt centrala löne-, förmåns- och pensionsavtal....

 • Skanningtjänst

  Ramavtalet för Skanningtjänst omfattar skanning och tolkning av leverantörsfakturor.ESV har tecknat ramavtal med S4F Progress AB avseende Skanningtjänster av leverantörsfakturor. Tolkning av leverantörsfakturorna görs utifrån en miniminivå eller en utökad....