IT-tjänster övrigt

Här finns ramavtal gällande IT-driftstjänster och IT-utbildning

  • IT-Driftstjänster Helhetsdrift 2010

    Detta ramavtalsområde omfattar IT-driftstjänster och syftar till att utifrån respektive avropande myndighets behov tillgodose helhetsdriften inom området. Med drift inom IT-området avses ramavtalsleverantörens åtgärder i eller i anslutning till aktuellt IT-objekt....

  • IT-utbildning

    Detta ramavtalsområde omfattar utbildning inom IT till offentlig sektors anställda. Ramavtalsområdet omfattar utbildning inom utbildningsområdena Programvara, Systemutveckling, Ledning och styrning inom IT samt Infrastruktur. Det omfattar även konsulttjänster....