IT-tjänster övrigt

Här finns ramavtal gällande IT-driftstjänster och IT-utbildning

  • IT-Driftstjänster Helhetsdrift 2010

  • IT-utbildning

    Detta ramavtalsområde omfattar utbildning inom IT till offentlig sektors anställda. Ramavtalsområdet omfattar utbildning inom utbildningsområdena Programvara, Systemutveckling, Ledning och styrning inom IT samt Infrastruktur. Det omfattar även konsulttjänster....