AV-produkter

Avtalsperiod: 2013-02-26 - 2017-02-28

Detta ramavtal har gått ut

Giltighetstiden för detta ramavtal har utgått och det är för närvarande avtalslöst.

Vad händer nu?

Handlingarna till det nu utgångna ramavtalet återfinns under "Utgångna ramavtal". I dagsläget pågår en upphandling inom området, för mer information om denna se nedan.

På ramavtalet Digitala mötesrum kan avrop göras på produkter och tjänster för Videokonferenser och andra varianter av elektroniska och tekniska möten. Avropsordningen är förnyad konkurrensutsättning.