Hygien och städ

Här finns ramavtal gällande Hygien- och städprodukter samt Städtjänster inom Stockholms län.

  • Hygien- och städprodukter

    Ramavtalsområdet omfattar hygien- och städprodukter. Inga tjänster ingår i ramavtalsområdet. Ramavtalsområdet omfattas av sex produktgrupper. Inom respektive produktgrupp finns möjlighet att avropa övriga produkter som har en naturlig koppling till respektive....

  • Städtjänster, Stockholms län

    Ramavtalsområdet omfattar städtjänsterna dagligstädning, periodisk städning, fönsterputsning samt golvvård. Vid avrop av tjänsten dagligstädning kan viss förbrukningsmateriel ingå. Ramavtalet omfattar städtjänster som utförs inom Stockholms län.