Belysningsarmaturer

Avtalsperiod: 2014-06-03 - 2018-06-02 Förlängningsoption max t.o.m: 2018-06-02

Detta ramavtalsområde omfattar belysningsarmaturer i form av arbetsplatsarmaturer för kontorsarbete, inredningsarmaturer för trivselbelysning samt vissa specialarmaturer som exempelvis förstoringslampor. Gemensamt för samtliga armaturer är att de har någon form av stickpropp.

Alla armaturer ska levereras med monterad ljuskälla. Vid behov av utbytesljuskälla ska ramavtalsområde Ljuskällor användas. Endast produkter i ramavtalsleverantörernas prislistor kan avropas.
Armaturer för fast installation ingår inte.

Läs mer

Rangordnat ramavtal Ramavtalen inom detta område är rangordnade. Detta innebär att du i första hand ska vända dig med ditt avrop till den leverantör som rangordnats med nummer 1.

  • Namn Senast uppdaterad

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regeringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: http://www.myndighetsregistret.scb.se/

Organisationer som deltar via bekräftelse

Namn
Hjälpmedelsinstitutet
Nordiska museet
Norrlandsfonden
Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag
Riksdagens ombudsmän
Riksdagsförvaltningen
Riksrevisionen
Riksteatern
Specialfastigheter Sverige Aktiebolag
Stiftelsen Dansens Hus
Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling
Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning
Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Stiftelsen Röda korshemmet
Stiftelsen Skansen
Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet
StiftelsenTekniska museet
Svenska Filminstitutet
Sveriges Civilförsvarsförbund
Sveriges Riksbank