Akustik- och skärmsystem - Förnyad konkurrensutsättning (mer än 300.000 SEK vid varje avrop)

Avtalsperiod: 2015-09-16 - 2018-09-15 Förlängningsoption max t.o.m: 2019-09-15

Detta delområde omfattar ljudabsorberande och ljuddämpande skärmar och ingår i ramavtalsområde Möbler och inredning. Det finns även tillbehör att avropa. Endast produkter i leverantörernas produktlistor kan avropas. Till snabbguide.

Avrop kan ske med tillämpning av särskild fördelningsnyckel eller förnyad konkurrensutsättning:

  • Uppskattat värde till och med 300.000 SEK - särskild fördelningsnyckel. Avrop ska ske från den leverantör som bäst kan tillhandahålla det behov man har utifrån angivna krav (se vägledning, under gemensamma dokument). Ingen rangordning finns.
  • Uppskattat värde över 300.000 SEK - förnyad konkurrensutsättning. Avrop ska ske genom att avropande myndighet upprättar en avropsförfrågan och inbjuder samtliga ramavtalsleverantörer att lämna avropssvar i enlighet med de villkor och krav som avropande myndighet anger. (se vägledning, under gemensamma dokument)

Observera att vid avrop som föregås av förnyad konkurrensutsättning kan bättre prisvillkor överenskommas. Priserna i produktlistorna gäller inte vid förnyad konkurrensutsättning.

Läs mer

För att välja avropsform klicka nedan

Förnyad konkurrensutsättning Avropsrutinen för detta ramavtal är en förnyad konkurrensutsättning. Detta innebär att du ska fråga alla leverantörer inom aktuellt område.

Skicka avropsförfrågan till alla leverantörer
  • Namn Senast uppdaterad

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regeringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: http://www.myndighetsregistret.scb.se/

Organisationer som deltar via bekräftelse

Namn Typ av organisation
Riksdagens ombudsmän

Riksdag

Riksdagsförvaltningen

Riksdag

Riksrevisionen

Riksdag

Sveriges Riksbank

Riksdag

AB Svenska Spel

Statligt bolag

Casino Cosmopol AB

Statligt bolag

Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag

Statligt bolag

Specialfastigheter Sverige Aktiebolag

Statligt bolag

Hjälpmedelsinstitutet

Stiftelser

Nordiska museet

Stiftelser

Norrlandsfonden

Stiftelser

Riksteatern

Stiftelser

Stiftelsen Dansens Hus

Stiftelser

Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling

Stiftelser

Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning

Stiftelser

Stiftelsen för strategisk forskning

Stiftelser

Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna

Stiftelser

Stiftelsen Högskolan i Jönköping

Stiftelser

Stiftelsen Röda korshemmet

Stiftelser

Stiftelsen Skansen

Stiftelser

Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet

Stiftelser

StiftelsenTekniska museet

Stiftelser

Svenska Filminstitutet

Stiftelser

Sveriges Civilförsvarsförbund

Stiftelser