Profil- och presentartiklar

Här finns ramavtal gällande profil- och present.

  • Gåvokort

    Detta ramavtalsområde omfattar gåvokort. Det är kort där mottagare kan välja gåvor eller upplevelser inom flera områden/teman. Detta avtal har två olika avropsordningar som är beroende av volym. Upp till 100 gåvokort väljs rangordnat och över 100 gåvokort....

  • Profil- och presentartiklar