Gåvokort

Utgångna ramavtal

Avtalsperiod: 2014-05-12 - 2018-05-11 Förlängningsoption max t.o.m: 2018-05-11

Detta ramavtalsområde omfattar gåvokort. Det är kort där mottagare kan välja gåvor eller upplevelser inom flera områden/teman. Detta avtal har två olika avropsordningar som är beroende av volym. Upp till 100 gåvokort väljs rangordnat och över 100 gåvokort väljs förnyad konkurrensutsättning.

Läs mer

För att välja avropsordning klicka nedan