Taxi och fordonsförhyrning

Här finns ramavtal gällande taxiservice för myndigheter.

  • Fordonsförhyrning

    Detta ramavtal omfattar fordonsförhyrning av bil, minibuss och lätt lastbil upp till 3,5 ton. Ramavtalet är indelat i två områden; fordonsförhyrning Reserelaterad och Fordonsförhyrning Övrig. Fast avropsordning gäller för båda områdena. Reserelaterad Fordonsförhyrning....

  • Taxitjänster

    Detta ramavtalsområde omfattar bokningar av taxiresor via telefon, internet och resebyrå. Bokningar sker genom Mycab. Mycab samarbetar med huvudtransportör Svea Taxi Allians med bla Taxi Stockholm för taxitjänster Storstockholm samt Övriga landet. Med Storstockholm....