Fordonsförhyrning

Avtalsperiod: 2013-04-08 - 2017-04-07 Förlängningsoption max t.o.m: 2017-04-07

Detta ramavtal omfattar fordonsförhyrning av bil, minibuss och lätt lastbil upp till 3,5 ton. Ramavtalet är indelat i två områden; fordonsförhyrning Reserelaterad och Fordonsförhyrning Övrig. Fast avropsordning gäller för båda områdena.

Reserelaterad Fordonsförhyrning avser förhyrning upp till 30 dygn och gäller vid förhyrning på flygplats och järnvägsstation. Inom denna del går det att använda sig av envägsförhyrning, det innebär att fordonet lämnas på annan plats än där det hämtades eller när leverantören hämtar/lämnar fordonet vid önskad plats.

Övrig Fordonsförhyrning omfattar både korttidsförhyrning upp till 30 dygn och långtidsförhyrning från 1 månad upp till 11 månader och 30 dygn. Leverans kan ske vid leverantörens utlämningsställe eller enligt överenskommelse.

Läs mer

För att välja område klicka nedan.