Fordonsförhyrning - Övrig förhyrning

Avtalsperiod: 2013-04-08 - 2017-04-07 Förlängningsoption max t.o.m: 2017-04-07

Detta ramavtal omfattar fordonsförhyrning av bil, minibuss och lätt lastbil upp till 3,5 ton. Ramavtalet är indelat i två områden; fordonsförhyrning Reserelaterad och Fordonsförhyrning Övrig. Fast avropsordning gäller för båda områdena.

Reserelaterad Fordonsförhyrning avser förhyrning upp till 30 dygn och gäller vid förhyrning på flygplats och järnvägsstation. Inom denna del går det att använda sig av envägsförhyrning, det innebär att fordonet lämnas på annan plats än där det hämtades eller när leverantören hämtar/lämnar fordonet vid önskad plats.

Övrig Fordonsförhyrning omfattar både korttidsförhyrning upp till 30 dygn och långtidsförhyrning från 1 månad upp till 11 månader och 30 dygn. Leverans kan ske vid leverantörens utlämningsställe eller enligt överenskommelse.

Läs mer

För att välja område klicka nedan.

Rangordnat ramavtal Ramavtalen inom detta område är rangordnade. Detta innebär att du i första hand ska vända dig med ditt avrop till den leverantör som rangordnats med nummer 1.

  • Namn Senast uppdaterad

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regeringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: http://www.myndighetsregistret.scb.se/

Organisationer som deltar via bekräftelse

Namn
Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag
Hjälpmedelsinstitutet
Nordiska museet
Norrlandsfonden
Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag
Riksdagens ombudsmän
Riksdagsförvaltningen
Riksrevisionen
Riksteatern
Specialfastigheter Sverige Aktiebolag
Stiftelsen Dansens Hus
Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning
Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling
Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning
Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Stiftelsen Skansen
Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet
StiftelsenTekniska museet
Svenska Filminstitutet
Sveriges Civilförsvarsförbund
Sveriges Riksbank