Visby - Kvalitetskategori 4

Avtalsperiod: 2015-07-01 - 2018-06-30 Förlängningsoption max t.o.m: 2019-06-30

Detta ramavtalsområde omfattar övernattning inklusive frukost.
Angivna priser är exklusive moms.

Läs mer

Rangordnat ramavtal Ramavtalen inom detta område är rangordnade. Detta innebär att du i första hand ska vända dig med ditt avrop till den leverantör som rangordnats med nummer 1.

 • 1

  Färjeleden 3
  621 58 Visby
  Rum för en pers. 816 sek
  Rum för två pers. 1 227 sek
  Avtal 96-11-2015:109
  Tel 0498-20 12 50
  Dokument och övrig information
  Antal rum: 170
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2015-07-06
 • 2

  Strandgatan 6, Box 1319
  621 24 Visby
  Rum för en pers. 847 sek
  Rum för två pers. 1 130 sek
  Avtal 96-11-2015:110
  Tel 0498-25 75 00
  Dokument och övrig information
  Antal rum: 162
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2015-07-05
 • 3

  Strandgatan 34
  621 56 Visby
  Rum för en pers. 873 sek
  Rum för två pers. 1 181 sek
  Avtal 96-11-2015:111
  Tel 0498-25 88 00
  Dokument och övrig information
  Antal rum: 110
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2015-07-05
 • Namn Senast uppdaterad

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regeringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: http://www.myndighetsregistret.scb.se/

Organisationer som deltar via bekräftelse

Namn
Hjälpmedelsinstitutet
Nordiska museet
Norrlandsfonden
Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag
Riksdagens ombudsmän
Riksdagsförvaltningen
Riksrevisionen
Riksteatern
Specialfastigheter Sverige Aktiebolag
Stiftelsen Dansens Hus
Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling
Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning
Stiftelsen för strategisk forskning
Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Stiftelsen Röda korshemmet
Stiftelsen Skansen
Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet
StiftelsenTekniska museet
Svenska Filminstitutet
Sveriges Civilförsvarsförbund
Sveriges Riksbank