Halmstad zon 1 - Kvalitetskategori 4

Avtalsperiod: 2016-10-19 - 2018-06-30 Förlängningsoption max t.o.m: 2020-06-30

Detta ramavtalsområde omfattar övernattning inklusive frukost.
Angivna priser är exklusive moms.

Läs mer

Rangordnat ramavtal Ramavtalen inom detta område är rangordnade. Detta innebär att du i första hand ska vända dig med ditt avrop till den leverantör som rangordnats med nummer 1.

 • 1

  Storgatan 52,
  302 43 Halmstad
  Rum för en pers. 947 sek
  Rum för två pers. 1 130 sek
  Avtal 96-11-2016:001
  Tel 035-17 75 75
  Dokument och övrig information
  Antal rum: 82
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2016-06-09
 • 2

  Rådhusgatan 4
  302 43 Halmstad
  Rum för en pers. 1 007 sek
  Rum för två pers. 1 211 sek
  Avtal 96-11-2016:002
  Tel 035-295 86 00
  Dokument och övrig information
  Antal rum: 131
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2016-06-09
 • 3

  Stationsgatan 44
  302 45 Halmstad
  Rum för en pers. 1 078 sek
  Rum för två pers. 1 383 sek
  Avtal 96-11-2016:003
  Tel 035-280 81 00
  Dokument och övrig information
  Antal rum: 85
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2016-06-09
 • 4

  Kungsgatan 5
  302 45 Halmstad
  Rum för en pers. 1 019 sek
  Rum för två pers. 1 284 sek
  Avtal 96-11-2016:004
  Tel 035-17 63 00
  Dokument och övrig information
  Antal rum: 40
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2016-06-09
 • 5

  Norra vägen 7
  302 31 Halmstad
  Rum för en pers. 1 087 sek
  Rum för två pers. 1 360 sek
  Avtal 96-11-2016:005
  Tel 035-21 85 55
  Dokument och övrig information
  Antal rum: 42
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2016-06-09
 • Namn Senast uppdaterad

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regeringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: http://www.myndighetsregistret.scb.se/

Organisationer som deltar via bekräftelse

Namn
Hälsohögskolan i Jönköping AB
Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping Aktiebolag
Internationella Handelshögskolan i Jönköping Aktiebolag
Nordiska museet
Norrlandsfonden
Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag
Riksdagens ombudsmän
Riksdagsförvaltningen
Riksrevisionen
Riksteatern
Specialfastigheter Sverige Aktiebolag
Stiftelsen Dansens Hus
Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling
Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning
Stiftelsen för strategisk forskning
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Stiftelsen Röda korshemmet
Stiftelsen Skansen
StiftelsenTekniska museet
Svenska Filminstitutet
Sveriges Civilförsvarsförbund
Sveriges Riksbank
Tekniska Högskolan i Jönköping Aktiebolag