Jönköping zon 1 - Kvalitetskategori 4

Avtalsperiod: 2016-10-19 - 2018-06-30 Förlängningsoption max t.o.m: 2020-06-30

Detta ramavtalsområde omfattar övernattning inklusive frukost.
Angivna priser är exklusive moms.

Läs mer

Rangordnat ramavtal Ramavtalen inom detta område är rangordnade. Detta innebär att du i första hand ska vända dig med ditt avrop till den leverantör som rangordnats med nummer 1.

 • 1

  Södra Strandgatan 15
  553 20 Jönköping
  Rum för en pers. 727 sek
  Rum för två pers. 910 sek
  Avtal 96-11-2016:008
  Tel 036-34 90 00
  Dokument och övrig information
  Antal rum: 105
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2016-06-09
 • 2

  Brunnsgatan 13-15
  553 17 Jönköping
  Rum för en pers. 727 sek
  Rum för två pers. 910 sek
  Avtal 96-11-2016:009
  Tel 036-17 32 90
  Dokument och övrig information
  Antal rum: 70
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2016-06-09
 • 3

  Klostergatan 28
  553 17 Jönköping
  Rum för en pers. 725 sek
  Rum för två pers. 942 sek
  Avtal 96-11-2016:010
  Tel 036-10 08 00
  Dokument och övrig information
  Antal rum: 79
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2016-06-09
 • 4

  Hotellplan 3
  553 20 Jönköping
  Rum för en pers. 805 sek
  Rum för två pers. 1 009 sek
  Avtal 96-11-2016:011
  Tel 036-10 00 00
  Dokument och övrig information
  Antal rum: 105
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2016-06-09
 • 5

  Lantmätargränd 2
  553 20 Jönköping
  Rum för en pers. 810 sek
  Rum för två pers. 1 014 sek
  Avtal 96-11-2016:012
  Tel 036-770 00 00
  Dokument och övrig information
  Antal rum: 62
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2016-06-09
 • Namn Senast uppdaterad

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regeringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: http://www.myndighetsregistret.scb.se/

Organisationer som deltar via bekräftelse

Namn
Hälsohögskolan i Jönköping AB
Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping Aktiebolag
Internationella Handelshögskolan i Jönköping Aktiebolag
Nordiska museet
Norrlandsfonden
Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag
Riksdagens ombudsmän
Riksdagsförvaltningen
Riksrevisionen
Riksteatern
Specialfastigheter Sverige Aktiebolag
Stiftelsen Dansens Hus
Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling
Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning
Stiftelsen för strategisk forskning
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Stiftelsen Röda korshemmet
Stiftelsen Skansen
StiftelsenTekniska museet
Svenska Filminstitutet
Sveriges Civilförsvarsförbund
Sveriges Riksbank
Tekniska Högskolan i Jönköping Aktiebolag