Örebro centrum zon 1 - Kvalitetskategori 4

Avtalsperiod: 2015-07-01 - 2018-06-30 Förlängningsoption max t.o.m: 2019-06-30

Detta ramavtalsområde omfattar övernattning inklusive frukost.
Angivna priser är exklusive moms.

Läs mer

Rangordnat ramavtal Ramavtalen inom detta område är rangordnade. Detta innebär att du i första hand ska vända dig med ditt avrop till den leverantör som rangordnats med nummer 1.

 • 1

  Kungsgatan 24
  702 24 Örebro
  Rum för en pers. 769 sek
  Rum för två pers. 1 180 sek
  Avtal 96-11-2015:112
  Tel 019-601 42 00
  Dokument och övrig information
  Antal rum: 115
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2015-07-04
 • 2

  Fabriksgatan 21-23
  702 23 Örebro
  Rum för en pers. 872 sek
  Rum för två pers. 974 sek
  Avtal 96-11-2015:113
  Tel 019-767 43 00
  Dokument och övrig information
  Antal rum: 177
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2015-07-06
 • 3

  Kungsgatan 14
  702 11 Örebro
  Rum för en pers. 921 sek
  Rum för två pers. 1 196 sek
  Avtal 96-11-2015:114
  Tel 019-670 67 00
  Dokument och övrig information
  Antal rum: 104
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2015-08-12
 • 4

  Storgatan 24
  703 61 Örebro
  Rum för en pers. 829 sek
  Rum för två pers. 1 014 sek
  Avtal 96-11-2015:115
  Tel 019-611 73 00
  Dokument och övrig information
  Antal rum: 69
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2015-07-04
 • 5

  Drottninggatan 1, Box 293
  701 45 Örebro
  Rum för en pers. 922 sek
  Rum för två pers. 1 128 sek
  Avtal 96-11-2015:116
  Tel 019-15 69 00
  Dokument och övrig information
  Antal rum: 111
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2015-07-05
 • 6

  Stortorget 12
  702 11 Örebro
  Rum för en pers. 873 sek
  Rum för två pers. 1 011 sek
  Avtal 96-11-2015:117
  Tel 019-12 00 95
  Dokument och övrig information
  Antal rum: 21
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2015-07-06
 • Namn Senast uppdaterad

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regeringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: http://www.myndighetsregistret.scb.se/

Organisationer som deltar via bekräftelse

Namn
Hjälpmedelsinstitutet
Nordiska museet
Norrlandsfonden
Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag
Riksdagens ombudsmän
Riksdagsförvaltningen
Riksrevisionen
Riksteatern
Specialfastigheter Sverige Aktiebolag
Stiftelsen Dansens Hus
Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling
Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning
Stiftelsen för strategisk forskning
Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Stiftelsen Röda korshemmet
Stiftelsen Skansen
Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet
StiftelsenTekniska museet
Svenska Filminstitutet
Sveriges Civilförsvarsförbund
Sveriges Riksbank