Helsingborg - Kvalitetskategori 3

Avtalsperiod: 2014-07-01 - 2017-06-30 Förlängningsoption max t.o.m: 2018-12-30

Detta ramavtalsområde omfattar övernattning inklusive frukost.
Angivna priser är exklusive moms.

Karta Helsingborg

Läs mer

Rangordnat ramavtal Ramavtalen inom detta område är rangordnade. Detta innebär att du i första hand ska vända dig med ditt avrop till den leverantör som rangordnats med nummer 1.

 • 1

  Gasverksgatan 11
  252 25 Helsingborg
  Rum för en pers. 755 sek
  Rum för två pers. 846 sek
  Avtal 96-31-2014:011
  Tel 042-37 19 50
  Dokument och övrig information
  Antal enkelrum: 20
  Antal handikapprum: 3
  Övrigt: Bastu, relaxrum. Telefon, TV, trådlöst bredband, titthål i rumsdörr, hårtork, klädhyllor/lådor, helfigurspegel, papperskorg, strykjärn/bräda. P-plats/garage (avg).
  Dokument Senast uppdaterad
  96-31-2014;011.pdf 2015-06-08
 • Namn Senast uppdaterad

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regeringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: http://www.myndighetsregistret.scb.se/

Organisationer som deltar via bekräftelse

Namn
Hjälpmedelsinstitutet
Nordiska museet
Norrlandsfonden
Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag
Riksteatern
Specialfastigheter Sverige Aktiebolag
Stiftelsen Dansens Hus
Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling
Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning
Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Stiftelsen Röda korshemmet
Stiftelsen Skansen
Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet
StiftelsenTekniska museet
Svenska Filminstitutet
Sveriges Civilförsvarsförbund