Lund zon 2 - Kvalitetskategori 4

Avtalsperiod: 2015-07-01 - 2018-06-30 Förlängningsoption max t.o.m: 2019-06-30

Detta ramavtalsområde omfattar övernattning inklusive frukost.
Angivna priser är exklusive moms.

Läs mer

Rangordnat ramavtal Ramavtalen inom detta område är rangordnade. Detta innebär att du i första hand ska vända dig med ditt avrop till den leverantör som rangordnats med nummer 1.

 • 1

  Hedvig Möllers Gata 4
  223 55 Lund
  Rum för en pers. 894 sek
  Rum för två pers. 986 sek
  Avtal 96-11-2015:024
  Tel 046-270 37 00
  Dokument och övrig information
  Antal rum: 192
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2015-07-03
 • 2

  Glimmervägen 5
  224 78 Lund
  Rum för en pers. 914 sek
  Rum för två pers. 1 017 sek
  Avtal 96-11-2015:025
  Tel 046-285 25 00
  Dokument och övrig information
  Antal rum: 180
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2015-07-06
 • 3

  Dalbyvägen 38
  224 60 Lund
  Rum för en pers. 1 040 sek
  Rum för två pers. 1 500 sek
  Avtal 96-11-2015:026
  Tel 046-280 01 00
  Dokument och övrig information
  Antal rum: 113
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2015-07-05
 • Namn Senast uppdaterad

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regeringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: http://www.myndighetsregistret.scb.se/

Organisationer som deltar via bekräftelse

Namn
Hjälpmedelsinstitutet
Nordiska museet
Norrlandsfonden
Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag
Riksdagens ombudsmän
Riksdagsförvaltningen
Riksrevisionen
Riksteatern
Specialfastigheter Sverige Aktiebolag
Stiftelsen Dansens Hus
Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling
Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning
Stiftelsen för strategisk forskning
Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Stiftelsen Röda korshemmet
Stiftelsen Skansen
Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet
StiftelsenTekniska museet
Svenska Filminstitutet
Sveriges Civilförsvarsförbund
Sveriges Riksbank