Stockholm City zon 1 - Kvalitetskategori 4

Avtalsperiod: 2015-07-01 - 2018-06-30 Förlängningsoption max t.o.m: 2019-06-30

Detta ramavtalsområde omfattar övernattning inklusive frukost.
Angivna priser är exklusive moms.

Läs mer

Rangordnat ramavtal Ramavtalen inom detta område är rangordnade. Detta innebär att du i första hand ska vända dig med ditt avrop till den leverantör som rangordnats med nummer 1.

 • 1

  Vasaplan 4, Box 884
  101 37 Stockholm
  Rum för en pers. 1 399 sek
  Rum för två pers. 1 673 sek
  Avtal 96-11-2015:063
  Tel 08-505 630 00
  Dokument och övrig information
  Antal rum: 321
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2015-07-05
 • 2

  Slöjdgatan 7
  111 20 Stockholm
  Rum för en pers. 1 411 sek
  Rum för två pers. 1 514 sek
  Avtal 96-11-2015:064
  Tel 08-51726600
  Dokument och övrig information
  Antal rum: 222
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2015-07-06
 • 3

  Tegelbacken 6, Box 195
  101 23 Stockholm
  Rum för en pers. 1 522 sek
  Rum för två pers. 1 830 sek
  Avtal 96-11-2015:066
  Tel 08-412 34 00
  Dokument och övrig information
  Antal rum: 379
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2015-08-18
 • 4

  Bryggargatan 12, Box 594
  101 31 Stockholm
  Rum för en pers. 1 478 sek
  Rum för två pers. 1 684 sek
  Avtal 96-11-2015:067
  Tel 08-506 213 00
  Dokument och övrig information
  Antal rum: 99
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2015-07-04
 • 5

  Vasagatan 20
  101 25 Stockholm
  Rum för en pers. 1 436 sek
  Rum för två pers. 1 739 sek
  Avtal 96-11-2015:068
  Tel 08-440 16 70
  Dokument och övrig information
  Antal rum: 155
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2015-07-04
 • 6

  Vasagatan 42
  111 20 Stockholm
  Rum för en pers. 1 403 sek
  Rum för två pers. 1 586 sek
  Avtal 96-11-2015:069
  Tel 08-402 65 00
  Dokument och övrig information
  Antal rum: 47
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2015-07-04
 • 7

  Vasagatan 1, Box 234
  101 24 Stockholm
  Rum för en pers. 1 566 sek
  Rum för två pers. 1 566 sek
  Avtal 96-11-2015:070
  Tel 08-506 540 00
  Dokument och övrig information
  Antal rum: 319
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2015-07-06
 • 8

  Nils Ericsons plan 4, Box 604
  101 32 Stockholm
  Rum för en pers. 1 566 sek
  Rum för två pers. 1 566 sek
  Avtal 96-11-2015:071
  Tel 08-505 060 00
  Dokument och övrig information
  Antal rum: 272
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2015-07-06
 • Namn Senast uppdaterad

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regeringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: http://www.myndighetsregistret.scb.se/

Organisationer som deltar via bekräftelse

Namn
Hjälpmedelsinstitutet
Nordiska museet
Norrlandsfonden
Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag
Riksdagens ombudsmän
Riksdagsförvaltningen
Riksrevisionen
Riksteatern
Specialfastigheter Sverige Aktiebolag
Stiftelsen Dansens Hus
Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling
Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning
Stiftelsen för strategisk forskning
Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Stiftelsen Röda korshemmet
Stiftelsen Skansen
Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet
StiftelsenTekniska museet
Svenska Filminstitutet
Sveriges Civilförsvarsförbund
Sveriges Riksbank