Stockholm Södermalm zon 10 - Kvalitetskategori 3

Avtalsperiod: 2015-07-01 - 2017-06-30 Förlängningsoption max t.o.m: 2019-06-30

Detta ramavtalsområde omfattar övernattning inklusive frukost.
Angivna priser är exklusive moms.

Läs mer

Rangordnat ramavtal Ramavtalen inom detta område är rangordnade. Detta innebär att du i första hand ska vända dig med ditt avrop till den leverantör som rangordnats med nummer 1.

 • 1

  Tjärhovsgatan 20
  116 21 Stockholm
  Rum för en pers. 857 sek
  Rum för två pers. 1 235 sek
  Avtal 96-12-2015:038
  Tel 08-644 67 00
  Dokument och övrig information
  Antal rum: 12
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2015-07-02
 • 2

  Zinkens väg 20
  117 41 Stockholm
  Rum för en pers. 986 sek
  Rum för två pers. 1 256 sek
  Avtal 96-12-2015:039
  Tel 08-616 81 10
  Dokument och övrig information
  Antal rum: 87
  Övrigt: Bastu, relaxrum. TV, telefon, trådlöst bredband, hårtork, smink-/helfigurspegel, klädhyllor/lådor. Kommunal P-plats/garage (avg).
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2015-07-02
 • 3

  Brännkyrkagatan 110
  117 26 Stockholm
  Rum för en pers. 990 sek
  Rum för två pers. 1 179 sek
  Avtal 96-12-2015:040
  Tel 08-465 058 00
  Dokument och övrig information
  Antal rum: 43
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2015-07-02
 • Namn Senast uppdaterad

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regeringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: http://www.myndighetsregistret.scb.se/

Organisationer som deltar via bekräftelse

Namn
Hjälpmedelsinstitutet
Nordiska museet
Norrlandsfonden
Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag
Riksdagens ombudsmän
Riksdagsförvaltningen
Riksrevisionen
Riksteatern
Specialfastigheter Sverige Aktiebolag
Stiftelsen Dansens Hus
Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling
Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning
Stiftelsen för strategisk forskning
Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Stiftelsen Röda korshemmet
Stiftelsen Skansen
Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet
StiftelsenTekniska museet
Svenska Filminstitutet
Sveriges Civilförsvarsförbund
Sveriges Riksbank