Stockholm Norrmalm zon 3 - Kvalitetskategori 4

Avtalsperiod: 2015-07-01 - 2018-06-30 Förlängningsoption max t.o.m: 2019-06-30

Detta ramavtalsområde omfattar övernattning inklusive frukost.
Angivna priser är exklusive moms.

Läs mer

Rangordnat ramavtal Ramavtalen inom detta område är rangordnade. Detta innebär att du i första hand ska vända dig med ditt avrop till den leverantör som rangordnats med nummer 1.

 • 1

  Luntmakargatan 68
  113 51 Stockholm
  Rum för en pers. 1 064 sek
  Rum för två pers. 1 339 sek
  Avtal 96-11-2015:076
  Tel 08-661 86 00
  Dokument och övrig information
  Antal rum: 69
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2015-07-04
 • 2

  Birger Jarlsgatan 29
  103 95 Stockholm
  Rum för en pers. 1 328 sek
  Rum för två pers. 1 512 sek
  Avtal 96-11-2015:077
  Tel 08-566 220 00
  Dokument och övrig information
  Antal rum: 110
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2015-07-05
 • 3

  Birger Jarlsgatan 35
  111 45 Stockholm
  Rum för en pers. 1 183 sek
  Rum för två pers. 1 458 sek
  Avtal 96-11-2015:078
  Tel 08-406 88 00
  Dokument och övrig information
  Antal rum: 57
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2015-07-04
 • 4

  Birger Jarlsgatan 21, Box 1776
  111 87 Stockholm
  Rum för en pers. 1 324 sek
  Rum för två pers. 1 581 sek
  Avtal 96-11-2015:079
  Tel 08-463 50 00
  Dokument och övrig information
  Antal rum: 60
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2015-07-04
 • 5

  Nybrokajen 9, Box 16396
  103 27 Stockholm
  Rum för en pers. 1 509 sek
  Rum för två pers. 1 665 sek
  Avtal 96-11-2015:080
  Tel 08-506 640 00
  Dokument och övrig information
  Antal rum: 88
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2015-08-13
 • Namn Senast uppdaterad

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regeringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: http://www.myndighetsregistret.scb.se/

Organisationer som deltar via bekräftelse

Namn
Hjälpmedelsinstitutet
Nordiska museet
Norrlandsfonden
Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag
Riksdagens ombudsmän
Riksdagsförvaltningen
Riksrevisionen
Riksteatern
Specialfastigheter Sverige Aktiebolag
Stiftelsen Dansens Hus
Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling
Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning
Stiftelsen för strategisk forskning
Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Stiftelsen Röda korshemmet
Stiftelsen Skansen
Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet
StiftelsenTekniska museet
Svenska Filminstitutet
Sveriges Civilförsvarsförbund
Sveriges Riksbank