Stockholm Östermalm zon 6 - Kvalitetskategori 4

Avtalsperiod: 2015-07-01 - 2018-06-30 Förlängningsoption max t.o.m: 2019-06-30

Detta ramavtalsområde omfattar övernattning inklusive frukost.
Angivna priser är exklusive moms.

Läs mer

Rangordnat ramavtal Ramavtalen inom detta område är rangordnade. Detta innebär att du i första hand ska vända dig med ditt avrop till den leverantör som rangordnats med nummer 1.

 • 1

  Karlavägen 43
  103 46 Stockholm
  Rum för en pers. 1 199 sek
  Rum för två pers. 1 302 sek
  Avtal 96-11-2015:084
  Tel 08-517 348 00
  Dokument och övrig information
  Antal rum: 153
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2015-07-06
 • 2

  Storgatan 6
  114 51 Stockholm
  Rum för en pers. 1 302 sek
  Rum för två pers. 1 508 sek
  Avtal 96-11-2015:085
  Tel 08-667 09 10
  Dokument och övrig information
  Antal rum: 46
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2015-07-05
 • 3

  Skeppargatan 82
  114 59 Stockholm
  Rum för en pers. 1 180 sek
  Rum för två pers. 1 271 sek
  Avtal 96-11-2015:086
  Tel 08-31 32 20
  Dokument och övrig information
  Antal rum: 80
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2015-08-13
 • 4

  Nybrogatan 53
  114 40 Stockholm
  Rum för en pers. 1 229 sek
  Rum för två pers. 1 421 sek
  Avtal 96-11-2015:087
  Tel 08-507 330 00
  Dokument och övrig information
  Antal rum: 174
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2015-07-05
 • 5

  Riddargatan 14
  114 35 Stockholm
  Rum för en pers. 1 283 sek
  Rum för två pers. 1 466 sek
  Avtal 96-11-2015:088
  Tel 08-555 730 00
  Dokument och övrig information
  Antal rum: 64
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2015-08-17
 • 6

  Humlegårdsgatan 23
  102 44 Stockholm
  Rum för en pers. 1 514 sek
  Rum för två pers. 1 616 sek
  Avtal 96-11-2015:089
  Tel 08-517 340 00
  Dokument och övrig information
  Antal rum: 175
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2015-07-06
 • 7

  Sturegatan 22
  114 36 Stockholm
  Rum för en pers. 1 549 sek
  Rum för två pers. 1 733 sek
  Avtal 96-11-2015:090
  Tel 08-555 627 00
  Dokument och övrig information
  Antal rum: 75
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2015-07-04
 • Namn Senast uppdaterad

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regeringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: http://www.myndighetsregistret.scb.se/

Organisationer som deltar via bekräftelse

Namn
Hjälpmedelsinstitutet
Nordiska museet
Norrlandsfonden
Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag
Riksdagens ombudsmän
Riksdagsförvaltningen
Riksrevisionen
Riksteatern
Specialfastigheter Sverige Aktiebolag
Stiftelsen Dansens Hus
Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling
Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning
Stiftelsen för strategisk forskning
Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Stiftelsen Röda korshemmet
Stiftelsen Skansen
Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet
StiftelsenTekniska museet
Svenska Filminstitutet
Sveriges Civilförsvarsförbund
Sveriges Riksbank