Karlstad- Kvalitetskategori 3

Avtalsperiod: 2016-07-01 - 2018-06-30 Förlängningsoption max t.o.m: 2020-06-30

Detta ramavtalsområde omfattar övernattning inklusive frukost.
Angivna priser är exklusive moms.

Läs mer

Rangordnat ramavtal Ramavtalen inom detta område är rangordnade. Detta innebär att du i första hand ska vända dig med ditt avrop till den leverantör som rangordnats med nummer 1.

 • 1

  Västra Torggatan 1
  652 25 Karlstad
  Rum för en pers. 754 sek
  Rum för två pers. 958 sek
  Avtal 96-10-2016:006
  Tel 054-15 66 40
  Dokument och övrig information
  Antal rum: 55
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2016-06-21
 • 2

  Tage Erlandergatan 10
  652 20 Karlstad
  Rum för en pers. 846 sek
  Rum för två pers. 1 151 sek
  Avtal 96-10-2016:007
  Tel 054-22 22 20
  Dokument och övrig information
  Antal rum: 39
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2016-06-21
 • 3

  Karlbergsgatan 3
  652 24 Karlstad
  Rum för en pers. 912 sek
  Rum för två pers. 1 115 sek
  Avtal 96-10-2016:008
  Tel 054-10 03 00
  Dokument och övrig information
  Antal rum: 52
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2016-06-21
 • 4

  Västra Torggatan 20
  624 24 Karlstad
  Rum för en pers. 723 sek
  Rum för två pers. 805 sek
  Avtal 96-10-2016:009
  Tel 054-17 28 30
  Dokument och övrig information
  Antal rum: 25
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2016-06-21
 • Namn Senast uppdaterad

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regeringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: http://www.myndighetsregistret.scb.se/

Organisationer som deltar via bekräftelse

Namn
Hälsohögskolan i Jönköping AB
Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping Aktiebolag
Internationella Handelshögskolan i Jönköping Aktiebolag
Nordiska museet
Norrlandsfonden
Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag
Riksdagens ombudsmän
Riksdagsförvaltningen
Riksrevisionen
Riksteatern
Specialfastigheter Sverige Aktiebolag
Stiftelsen Dansens Hus
Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling
Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning
Stiftelsen för strategisk forskning
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Stiftelsen Röda korshemmet
Stiftelsen Skansen
StiftelsenTekniska museet
Svenska Filminstitutet
Sveriges Civilförsvarsförbund
Sveriges Riksbank
Tekniska Högskolan i Jönköping Aktiebolag