Sundsvall - Kvalitetskategori 4

Avtalsperiod: 2016-10-19 - 2018-06-30 Förlängningsoption max t.o.m: 2020-06-30

Detta ramavtalsområde omfattar övernattning inklusive frukost.
Angivna priser är exklusive moms.

Läs mer

Rangordnat ramavtal Ramavtalen inom detta område är rangordnade. Detta innebär att du i första hand ska vända dig med ditt avrop till den leverantör som rangordnats med nummer 1.

 • 1

  Trädgårdsgatan 31
  852 32 Sundsvall
  Rum för en pers. 782 sek
  Rum för två pers. 986 sek
  Avtal 96-11-2016:032
  Tel 060-64 17 50
  Dokument och övrig information
  Antal rum: 132
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2016-06-13
 • 2

  Esplanaden 29, Box 746
  852 36 Sundsvall
  Rum för en pers. 825 sek
  Rum för två pers. 1 006 sek
  Avtal 96-11-2016:033
  Tel 060-16 00 00
  Dokument och övrig information
  Antal rum: 153
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2016-06-13
 • 3

  Värdshusbacken 6
  856 50 Sundsvall
  Rum för en pers. 846 sek
  Rum för två pers. 1 049 sek
  Avtal 96-11-2016:034
  Tel 060-785 63 00
  Dokument och övrig information
  Antal rum: 102
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2016-06-13
 • 4

  Storgatan 13
  852 30 Sundsvall
  Rum för en pers. 909 sek
  Rum för två pers. 1 091 sek
  Avtal 96-11-2016:035
  Tel 060-608 00 00
  Dokument och övrig information
  Antal rum: 83
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2016-06-13
 • Namn Senast uppdaterad

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regeringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: http://www.myndighetsregistret.scb.se/

Organisationer som deltar via bekräftelse

Namn
Hälsohögskolan i Jönköping AB
Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping Aktiebolag
Internationella Handelshögskolan i Jönköping Aktiebolag
Nordiska museet
Norrlandsfonden
Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag
Riksdagens ombudsmän
Riksdagsförvaltningen
Riksrevisionen
Riksteatern
Specialfastigheter Sverige Aktiebolag
Stiftelsen Dansens Hus
Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling
Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning
Stiftelsen för strategisk forskning
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Stiftelsen Röda korshemmet
Stiftelsen Skansen
StiftelsenTekniska museet
Svenska Filminstitutet
Sveriges Civilförsvarsförbund
Sveriges Riksbank
Tekniska Högskolan i Jönköping Aktiebolag