Göteborg zon 3 - Kvalitetskategori 3

Avtalsperiod: 2014-07-01 - 2018-06-30 Förlängningsoption max t.o.m: 2018-06-30

Detta ramavtalsområde omfattar övernattning inklusive frukost.
Angivna priser är exklusive moms.

Karta zon 3

Läs mer

Rangordnat ramavtal Ramavtalen inom detta område är rangordnade. Detta innebär att du i första hand ska vända dig med ditt avrop till den leverantör som rangordnats med nummer 1.

 • 1

  Viktoriagatan 6
  411 25 Göteborg
  Rum för en pers. 729 sek
  Rum för två pers. 834 sek
  Avtal 96-31-2014:005
  Tel 031-17 36 30
  Dokument och övrig information
  Dokument Senast uppdaterad
  96-31-2014;005.pdf 2015-06-05
 • 2

  Storgatan 33
  411 38 Göteborg
  Rum för en pers. 798 sek
  Rum för två pers. 1 054 sek
  Avtal 96-31-2014:006
  Tel 031-10 05 50
  Dokument och övrig information
  Dokument Senast uppdaterad
  96-31-2014;006.pdf 2015-06-05
 • 3

  Kungsportsavenyn 36-38
  400 15 Göteborg
  Rum för en pers. 1 099 sek
  Rum för två pers. 1 284 sek
  Avtal 96-31-2014:007
  Tel 031-727 10 00
  Dokument och övrig information
  Dokument Senast uppdaterad
  96-31-2014;007.pdf 2015-06-05
 • Namn Senast uppdaterad

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regeringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: http://www.myndighetsregistret.scb.se/

Organisationer som deltar via bekräftelse

Namn
Hjälpmedelsinstitutet
Nordiska museet
Norrlandsfonden
Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag
Riksteatern
Specialfastigheter Sverige Aktiebolag
Stiftelsen Dansens Hus
Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling
Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning
Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Stiftelsen Röda korshemmet
Stiftelsen Skansen
Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet
StiftelsenTekniska museet
Svenska Filminstitutet
Sveriges Civilförsvarsförbund