Göteborg zon 2 - Kvalitetskategori 4

Avtalsperiod: 2014-07-01 - 2018-06-30 Förlängningsoption max t.o.m: 2018-06-30

Detta ramavtalsområde omfattar övernattning inklusive frukost.
Angivna priser är exklusive moms.

Karta Zon 2

Läs mer

Rangordnat ramavtal Ramavtalen inom detta område är rangordnade. Detta innebär att du i första hand ska vända dig med ditt avrop till den leverantör som rangordnats med nummer 1.

 • 1

  Grönsakstorget 2
  411 17 Göteborg
  Rum för en pers. 1 064 sek
  Rum för två pers. 1 244 sek
  Avtal 96-30-2014:011
  Tel 031-13 86 16
  Dokument och övrig information
  Dokument Senast uppdaterad
  96-30-2014;011.pdf 2015-06-05
 • 2

  Stora Badhusgatan 26
  411 21 Göteborg
  Rum för en pers. 1 130 sek
  Rum för två pers. 1 130 sek
  Avtal 96-30-2014:012
  Tel 031-750 10 00
  Dokument och övrig information
  Dokument Senast uppdaterad
  96-30-2014;012.pdf 2015-06-05
 • 3

  Kungstorget 9,
  411 17 Göteborg
  Rum för en pers. 1 426 sek
  Rum för två pers. 1 612 sek
  Avtal 96-30-2014:013
  Tel 031-751 02 00
  Dokument och övrig information
  Dokument Senast uppdaterad
  96-30-2014;013.pdf 2015-06-05
 • Namn Senast uppdaterad

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regeringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: http://www.myndighetsregistret.scb.se/

Organisationer som deltar via bekräftelse

Namn
Hjälpmedelsinstitutet
Nordiska museet
Norrlandsfonden
Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag
Riksteatern
Specialfastigheter Sverige Aktiebolag
Stiftelsen Dansens Hus
Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling
Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning
Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Stiftelsen Röda korshemmet
Stiftelsen Skansen
Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet
StiftelsenTekniska museet
Svenska Filminstitutet
Sveriges Civilförsvarsförbund