Små konferenser t.o.m. 75 personer - Kategori Plus

Avtalsperiod: 2016-01-01 - 2018-12-31 Förlängningsoption max t.o.m: 2019-12-31

Detta ramavtalsområde omfattar konferenstjänster och bokas direkt med anläggningen. Om myndigheten väljer att använda bokningsbolag eller motsvarande medför detta extra provisionskostnader om inte myndigheten slutit avtal med bokningsförmedlaren om annan ersättningsmodell.

Angivna priser är exklusive moms.

Läs mer

Rangordnat ramavtal Ramavtalen inom detta område är rangordnade. Detta innebär att du i första hand ska vända dig med ditt avrop till den leverantör som rangordnats med nummer 1.

 • 1

  Nygatan 45,
  803 11 Gävle
  Avtal 96-55-2015:022
  Tel 026-495 84 00
  Dokument och övrig information
  Antal rum: 146
  Antal konferensrum: 5
  Antal grupprum: 2
  Bio/parkettsittning: 100 pers
  Skolsittning: 70 pers
  Övrigt: Bastu, motionsrum/gym, relaxrum. TV, telefon, trådlöst bredband, safetybox, hårtork, smink-/helfigurspegel, klädhyllor/lådor, strykjärn/bräda, titthål i rumsdörr. P-plats/garage (avg).
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2015-12-26
  Prislista 2017-01-11
  Prislista tilläggstjänster 2015-12-26
 • 2

  Johanneslötsvägen 6
  806 28 Gävle
  Avtal 96-55-2015:023
  Tel 026-495 81 00
  Dokument och övrig information
  Antal rum: 176
  Antal konferensrum: 10
  Antal grupprum: 5
  Bio/parkettsittning: 250 pers
  Skolsittning: 150 pers
  Övrigt: Bastu, innepool, motionsrum/gym, relaxrum. Trådlöst bredband, TV, safetybox, hårtork, smink-/helfigurspegel, klädhyllor/lådor, byxpress, strykjärn/bräda, titthål i rumsdörr. P-plats (fritt)/motorvärmare (avg).
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2015-12-26
  Prislista 2017-01-11
  Prislista tilläggstjänster 2015-12-26
 • 3

  Norra Slottsgatan 9, Box 1417
  801 38 Gävle
  Avtal 96-55-2015:024
  Tel 026-64 70 00
  Dokument och övrig information
  Antal rum: 200
  Antal konferensrum: 7
  Bio/parkettsittning: 170 pers
  Skolsittning: 80 pers
  Övrigt: Bastu, innepool, motionsrum/gym, relaxrum. Trådlöst bredband, telefon, TV, safetybox, hårtork, smink-/helfigurspegel, klädhyllor/lådor, byxpress, strykjärn/bräda, titthål i rumsdörr. P-plats/garage (avg).
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2015-12-26
  Prislista 2017-01-11
  Prislista tillläggstjänster 2015-12-26
 • 4

  Kyrkogatan 28
  803 11 Gävle
  Avtal 96-55-2015:025
  Tel 026-400 73 00
  Dokument och övrig information
  Antal rum: 119
  Antal konferensrum: 5
  Antal grupprum: 3
  Bio/parkettsittning: 130
  Skolsittning: 80
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2015-12-26
  Prislista 2017-01-11
  Prislista tilläggstjänster 2015-12-26
 • Namn Senast uppdaterad

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regeringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: http://www.myndighetsregistret.scb.se/

Organisationer som deltar via bekräftelse

Namn
Hälsohögskolan i Jönköping AB
Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping Aktiebolag
Internationella Handelshögskolan i Jönköping Aktiebolag
Nordiska museet
Norrlandsfonden
Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag
Riksdagens ombudsmän
Riksdagsförvaltningen
Riksrevisionen
Riksteatern
Specialfastigheter Sverige Aktiebolag
Stiftelsen Dansens Hus
Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling
Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning
Stiftelsen för strategisk forskning
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Stiftelsen Röda korshemmet
Stiftelsen Skansen
StiftelsenTekniska museet
Svenska Filminstitutet
Sveriges Civilförsvarsförbund
Sveriges Riksbank
Tekniska Högskolan i Jönköping Aktiebolag