Gävle - Stora konferenser fr.o.m 76 personer

Avtalsperiod: 2016-01-01 - 2018-12-31 Förlängningsoption max t.o.m: 2019-12-31

Detta ramavtalsområde omfattar konferenstjänster och bokas direkt med anläggningen. Om myndigheten väljer att använda bokningsbolag eller motsvarande medför detta extra provisionskostnader om inte myndigheten slutit avtal med bokningsförmedlaren om annan ersättningsmodell.
Nedan konferensanläggningar är uppställda i bokstavsordning och är inte rangordnade.

Angivna priser är exklusive moms.

Läs mer

Förnyad konkurrensutsättning Avropsrutinen för detta ramavtal är en förnyad konkurrensutsättning. Detta innebär att du ska fråga alla leverantörer inom aktuellt område.

Skicka avropsförfrågan till alla leverantörer
 • Norra Slottsgatan 9, Box 1417
  801 38 Gävle
  Avtal 96-67-2015:015
  Tel 026-64 70 00
  Dokument och övrig information
  Antal rum: 140
  Antal konferensrum: 7
  Bio/parkettsittning: 170 pers
  Skolsittning: 80 pers
  Övrigt: Bastu, innepool, motionsrum/gym, relaxrum. Trådlöst bredband, telefon, TV, safetybox, hårtork, smink-/helfigurspegel, klädhyllor/lådor, byxpress, strykjärn/bräda, titthål i rumsdörr. P-plats/garage (avg).
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2015-12-27
  Takprislista 2016-12-29
 • Kyrkogatan 28
  803 11 Gävle
  Avtal 96-67-2015:013
  Tel 026-400 73 00
  Dokument och övrig information
  Antal rum: 119
  Antal konferensrum: 5
  Antal grupprum: 3
  Bio/parkettsittning: 130
  Skolsittning: 80
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2015-12-27
  Takprislista 2016-12-29
 • Bönavägen 118
  80595 Gävle
  Avtal 96-67-2015:014
  Tel 026-99660
  Dokument och övrig information
  Antal rum: 28
  Antal konferensrum: 9
  Antal grupprum: 5
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2015-12-27
  Takprislista 2016-12-29
 • Johanneslötsvägen 6
  806 28 Gävle
  Avtal 96-67-2015:016
  Tel 026-495 81 00
  Dokument och övrig information
  Antal rum: 176
  Antal konferensrum: 10
  Antal grupprum: 5
  Bio/parkettsittning: 250 pers
  Skolsittning: 150 pers
  Övrigt: Bastu, innepool, motionsrum/gym, relaxrum. Trådlöst bredband, TV, safetybox, hårtork, smink-/helfigurspegel, klädhyllor/lådor, byxpress, strykjärn/bräda, titthål i rumsdörr. P-plats (fritt)/motorvärmare (avg).
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2015-12-27
  Takprislista 2016-12-29
 • Namn Senast uppdaterad

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regeringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: http://www.myndighetsregistret.scb.se/

Organisationer som deltar via bekräftelse

Namn
Hälsohögskolan i Jönköping AB
Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping Aktiebolag
Internationella Handelshögskolan i Jönköping Aktiebolag
Nordiska museet
Norrlandsfonden
Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag
Riksdagens ombudsmän
Riksdagsförvaltningen
Riksrevisionen
Riksteatern
Specialfastigheter Sverige Aktiebolag
Stiftelsen Dansens Hus
Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling
Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning
Stiftelsen för strategisk forskning
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Stiftelsen Röda korshemmet
Stiftelsen Skansen
StiftelsenTekniska museet
Svenska Filminstitutet
Sveriges Civilförsvarsförbund
Sveriges Riksbank
Tekniska Högskolan i Jönköping Aktiebolag