Örebro - Stora konferenser fr.o.m 76 personer

Avtalsperiod: 2016-01-01 - 2018-12-31 Förlängningsoption max t.o.m: 2019-12-31

Detta ramavtalsområde omfattar konferenstjänster och bokas direkt med anläggningen. Om myndigheten väljer att använda bokningsbolag eller motsvarande medför detta extra provisionskostnader om inte myndigheten slutit avtal med bokningsförmedlaren om annan ersättningsmodell.
Nedan konferensanläggningar är uppställda i bokstavsordning och är inte rangordnade.

Angivna priser är exklusive moms.

Läs mer

Förnyad konkurrensutsättning Avropsrutinen för detta ramavtal är en förnyad konkurrensutsättning. Detta innebär att du ska fråga alla leverantörer inom aktuellt område.

Skicka avropsförfrågan till alla leverantörer
 • Klostergatan 23,
  703 61 Örebro
  Avtal 96-79-2015:032
  Tel 019-672 16 02
  Dokument och övrig information
  Antal konferensrum: 12
  Antal grupprum: 5
  Bio/parkettsittning: 150 pers
  Skolsittning: 80 pers
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2015-12-28
  Takprislista 2016-12-29
 • Olof Palmes torg 1
  702 22 Örebro
  Avtal 96-79-2015:031
  Tel 019-766 45 00
  Dokument och övrig information
  Antal konferensrum: 14
  Antal grupprum: 9
  Bio/parkettsittning: 3000 pers
  Skolsittning: 1500 pers
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2015-12-28
  Takprislista 2016-12-29
 • Drottninggatan 1, Box 293
  701 45 Örebro
  Avtal 96-79-2015:030
  Tel 019-15 69 00
  Dokument och övrig information
  Antal rum: 133
  Antal konferensrum: 7
  Antal grupprum: 3
  Bio/parkettsittning: 300 pers
  Skolsittning: 150 pers
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2015-12-28
  Takprislista 2016-12-29
 • Fabriksgatan 21-23
  702 23 Örebro
  Avtal 96-79-2015:034
  Tel 019-767 43 00
  Dokument och övrig information
  Antal rum: 221
  Antal konferensrum: 8
  Antal grupprum: 3
  Bio/parkettsittning: 150 pers
  Skolsittning: 200 pers
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2015-12-28
  Takprislista 2016-12-29
 • Västhagagatan 1B
  703 46 Örebro
  Avtal 96-79-2015:033
  Tel 019-767 44 00
  Dokument och övrig information
  Antal rum: 204
  Antal konferensrum: 16
  Antal grupprum: 9
  Bio/parkettsittning: 120 pers
  Skolsittning: 180 pers
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2015-12-28
  Takprislista 2016-12-29
 • Namn Senast uppdaterad

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regeringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: http://www.myndighetsregistret.scb.se/

Organisationer som deltar via bekräftelse

Namn
Hälsohögskolan i Jönköping AB
Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping Aktiebolag
Internationella Handelshögskolan i Jönköping Aktiebolag
Nordiska museet
Norrlandsfonden
Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag
Riksdagens ombudsmän
Riksdagsförvaltningen
Riksrevisionen
Riksteatern
Specialfastigheter Sverige Aktiebolag
Stiftelsen Dansens Hus
Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling
Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning
Stiftelsen för strategisk forskning
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Stiftelsen Röda korshemmet
Stiftelsen Skansen
StiftelsenTekniska museet
Svenska Filminstitutet
Sveriges Civilförsvarsförbund
Sveriges Riksbank
Tekniska Högskolan i Jönköping Aktiebolag