Små konferenser t.o.m. 75 personer - Kategori Plus

Avtalsperiod: 2016-01-01 - 2018-12-31 Förlängningsoption max t.o.m: 2019-12-31

Detta ramavtalsområde omfattar konferenstjänster och bokas direkt med anläggningen. Om myndigheten väljer att använda bokningsbolag eller motsvarande medför detta extra provisionskostnader om inte myndigheten slutit avtal med bokningsförmedlaren om annan ersättningsmodell.

Angivna priser är exklusive moms.

Läs mer

Rangordnat ramavtal Ramavtalen inom detta område är rangordnade. Detta innebär att du i första hand ska vända dig med ditt avrop till den leverantör som rangordnats med nummer 1.

 • 1

  Storgatan 52,
  302 43 Halmstad
  Avtal 96-55-2015:026
  Tel 035-17 75 75
  Dokument och övrig information
  Antal rum: 103
  Antal konferensrum: 3
  Antal grupprum: 3
  Bio/parkettsittning: 150
  Skolsittning: 90
  Övrigt: Bastu, relaxrum. Trådlöst bredband, telefon, TV, safetybox, hårtork, klädhyllor/lådor, smink-/helfigurspegel, strykjärn/bräda, titthål i rumsdörr. P-plats/garage (avg).
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2015-12-26
  Prislista 2017-01-11
  Prislista tilläggstjänster 2015-12-26
 • 2

  Kungsvägen 1
  302 70 Halmstad
  Avtal 96-55-2015:027
  Tel 035-19 18 00
  Dokument och övrig information
  Antal rum: 70
  Antal konferensrum: 5
  Antal grupprum: 7
  Bio/parkettsittning: 150
  Skolsittning: 90
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2015-12-26
  Prislista 2017-01-18
  Prislista tilläggstjänster 2015-12-26
 • 3

  Rådhusgatan 4
  302 43 Halmstad
  Avtal 96-55-2015:028
  Tel 035-295 86 00
  Dokument och övrig information
  Antal rum: 156
  Antal konferensrum: 10
  Antal grupprum: 3
  Bio/parkettsittning: 100 pers
  Skolsittning: 72 pers
  Övrigt: Bastu, bubbelpool, motionsrum/gym, relaxrum. TV, trådlöst bredband, hårtork, klädhyllor/lådor, smink-/helfigurspegel, byxpress, strykjärn/bräda, titthål i rumsdörr. P-plats (avg).
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2015-12-26
  Prislista 2017-01-11
  Prislista tilläggstjänster 2015-12-26
 • 4

  Tylöhusvägen 28, Box 643
  301 16 Halmstad
  Avtal 96-55-2015:029
  Tel 035-305 05
  Dokument och övrig information
  Antal rum: 230
  Antal konferensrum: 25
  Antal grupprum: 4
  Bio/parkettsittning: 650 pers
  Skolsittning: 380 pers
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2015-12-26
  Prislista 2017-01-11
  Prislista tilläggstjänster 2015-12-26
 • 5

  Stationsgatan 44
  302 45 Halmstad
  Avtal 96-55-2015:030
  Tel 035-280 81 00
  Dokument och övrig information
  Antal rum: 75
  Antal konferensrum: 5
  Antal grupprum: 4
  Bio/parkettsittning: 70
  Skolsittning: 46
  Övrigt: Bastu, motionsrum, relaxrum. Trådlöst bredband, telefon, hårtork, klädhyllor/lådor, smink-/helfigurspegel, strykjärn/bräda, byxpress, titthål i rumsdörr. P-plats (avg).
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2015-12-26
  Prislista 2017-01-11
  Prislista tilläggstjänster 2015-12-26
 • Namn Senast uppdaterad

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regeringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: http://www.myndighetsregistret.scb.se/

Organisationer som deltar via bekräftelse

Namn
Hälsohögskolan i Jönköping AB
Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping Aktiebolag
Internationella Handelshögskolan i Jönköping Aktiebolag
Nordiska museet
Norrlandsfonden
Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag
Riksdagens ombudsmän
Riksdagsförvaltningen
Riksrevisionen
Riksteatern
Specialfastigheter Sverige Aktiebolag
Stiftelsen Dansens Hus
Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling
Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning
Stiftelsen för strategisk forskning
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Stiftelsen Röda korshemmet
Stiftelsen Skansen
StiftelsenTekniska museet
Svenska Filminstitutet
Sveriges Civilförsvarsförbund
Sveriges Riksbank
Tekniska Högskolan i Jönköping Aktiebolag