Halmstad - Stora konferenser fr.o.m 76 personer

Avtalsperiod: 2016-01-01 - 2018-12-31 Förlängningsoption max t.o.m: 2019-12-31

Detta ramavtalsområde omfattar konferenstjänster och bokas direkt med anläggningen. Om myndigheten väljer att använda bokningsbolag eller motsvarande medför detta extra provisionskostnader om inte myndigheten slutit avtal med bokningsförmedlaren om annan ersättningsmodell.
Nedan konferensanläggningar är uppställda i bokstavsordning och är inte rangordnade.

Angivna priser är exklusive moms.

Läs mer

Förnyad konkurrensutsättning Avropsrutinen för detta ramavtal är en förnyad konkurrensutsättning. Detta innebär att du ska fråga alla leverantörer inom aktuellt område.

Skicka avropsförfrågan till alla leverantörer
 • Storgatan 52,
  302 43 Halmstad
  Avtal 96-67-2015:018
  Tel 035-17 75 75
  Dokument och övrig information
  Antal rum: 103
  Antal konferensrum: 3
  Antal grupprum: 3
  Bio/parkettsittning: 150
  Skolsittning: 90
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2015-12-27
  Takprislista 2016-12-29
 • Eldsberga,
  305 96 Halmstad
  Avtal 96-67-2015:017
  Tel 035-421 80
  Dokument och övrig information
  Antal rum: 69
  Antal konferensrum: 7
  Antal grupprum: 19
  Bio/parkettsittning: 900
  Skolsittning: 150
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2015-12-27
  Takprislista 2016-12-29
 • Tylöhusvägen 28, Box 643
  301 16 Halmstad
  Avtal 96-67-2015:019
  Tel 035-305 05
  Dokument och övrig information
  Antal rum: 230
  Antal konferensrum: 25
  Antal grupprum: 4
  Bio/parkettsittning: 650
  Skolsittning: 380
  Dokument Senast uppdaterad
  Ramavtal 2015-12-27
  Takprislista 2017-01-18
 • Namn Senast uppdaterad

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regeringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: http://www.myndighetsregistret.scb.se/

Organisationer som deltar via bekräftelse

Namn
Hälsohögskolan i Jönköping AB
Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping Aktiebolag
Internationella Handelshögskolan i Jönköping Aktiebolag
Nordiska museet
Norrlandsfonden
Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag
Riksdagens ombudsmän
Riksdagsförvaltningen
Riksrevisionen
Riksteatern
Specialfastigheter Sverige Aktiebolag
Stiftelsen Dansens Hus
Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling
Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning
Stiftelsen för strategisk forskning
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Stiftelsen Röda korshemmet
Stiftelsen Skansen
StiftelsenTekniska museet
Svenska Filminstitutet
Sveriges Civilförsvarsförbund
Sveriges Riksbank
Tekniska Högskolan i Jönköping Aktiebolag